Ziemia. Rok 2050

Xploration Nation: Earth 2050

Ziemia. Rok 2050 / Xploration Nation: Earth 2050
303
W 2015 roku w Paryżu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w kwestii zmian klimatu. Jakie cele przyjęto do 2050 roku? Jakie wyzwania czekają na ludzkość i czy jesteśmy w stanie im sprostać? Warunki w których żyjemy z roku na rok zmieniają się diametralnie. Czym mogą nam nagrozić zmiany klimatu, które dokonują się na naszych oczach? Dokument przedstawia postanowienia podjęte podczas historycznego spotkania narodów. Szczyt w Paryżu był szansą na porozumienie w sprawie ochrony naszego środowiska, którego nie wolno ludzkości zniszczyć.