Starsze od swoich partnerów

Cougars: Coming of Age

Starsze od swoich partnerów / Cougars: Coming of Age
132
Patrizia, Jane, Francoise i Brigitte mają po 40 lat i z pełną świadomością lekceważą stereotypy dotyczące wieku. Ignorują społeczne piętno nadawane tzw. „kocicom”. Są wolne i wyzwolone, gotowe zaspokoić swoje seksualne pragnienia. Psychologowie, socjologowie i historycy odwołują się do stereotypów wobec kobiet, które otwarcie pragną młodszych mężczyzn. W jaki sposób radzą sobie one z opinią innych, kiedy wchodzą w związki z mężczyznami nieraz młodszymi niż ich synowie? Dlaczego jesteśmy tak zamknięci w naszych przesądach? Film stara się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i pokazuje spojrzenie na jeden z ostatnich bastionów seksizmu.